Terms of Use

Tak fordi du besøger vores website ("websitet"). DU BØR LÆSE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER GRUNDIGT, FØR DU BESØGER VORES WEBSITE. Disse juridiske vilkår og betingelser gælder for brug af og adgang til websitet www.olelynggaard.com eller www.olelynggaard.dk.

Din brug af dette website er underlagt følgende vilkår og betingelser for brug ("vilkår og betingelser"). Hvis du ikke accepterer alle disse vilkår og betingelser, bedes du forlade websitet. Når du besøger dette website, accepterer du at overholde og at være juridisk bundet af disse vilkår og betingelser, herunder vores persondatapolitik.

 

1. Rettigheder på websitet

1.1. Alt indhold på dette website ("websitet") og på selve siden er beskyttet ved lov om ophavsret, varemærker og/eller andre immaterielle rettigheder. Indholdet tilhører OLE LYNGGAARD COPENHAGEN eller dennes datterselskaber eller tilknyttede selskaber eller anvendes med tilladelse fra deres ejere. Indholdet omfatter, men er ikke begrænset til, fotografier, billeder, illustrationer, tekst, videoklip, lydklip, design, logoer, varemærker, varemærkeudstyr og andet indhold på dette website samt programmer, der anvendes til design og udvikling af dette website. Alle rettigheder forbeholdes i hele verden.

1.2. Navnet og mærket OLE LYNGGAARD COPENHAGEN A/S, logoerne, alle andre mærker, der relaterer sig til OLE LYNGGAARD COPENHAGEN, som afbilledes på dette website, uanset om de er registrerede eller ikke-registrerede, er varemærker eller servicemærker tilhørende OLE LYNGGAARD COPENHAGEN A/S i Danmark og i alle andre lande. 

1.3. Det indhold, som vises på dette website, er udelukkende til oplysnings- og reklamemæssige formål. Dette website er udelukkende beregnet til privat, personlig og ikke-kommerciel brug. Du må udelukkende downloade eller kopiere materiale på dette website til personlig, ikke-kommerciel brug. Rettigheder, adkomst til eller interesse i indholdet eller softwaren overføres ikke til dig ved download eller kopiering heraf. Du må ikke kopiere (undtagen til personlig, ikke-kommerciel brug), offentliggøre, transmittere, distribuere, vise, fjerne, slette, tilføje eller på anden måde ændre, skabe afledte værker fra, sælge eller deltage i salg af dette website eller noget af indholdet på dette website eller anden relateret software. Enhver anden brug af indhold på dette website, herunder kopiering til andre formål end personlig, ikke-kommerciel brug, modifikation, distribution eller genudsendelse uden udtrykkelig, skriftlig samtykke fra OLE LYNGGAARD COPENHAGEN, er strengt forbudt. 

2. Produkter

De OLE LYNGGAARD COPENHAGEN produkter, som afbilledes på dette website er typiske eksempler på OLE LYNGGAARD COPENHAGENs kollektion. Ikke alle OLE LYNGGAARD COPENHAGENs produkter er vist på dette website. Ikke alle produkter, som vises på dette website, er tilgængelige i alle OLE LYNGGAARD COPENHAGENs butikker eller hos alle forhandlere. Stil, design og farver på de OLE LYNGGAARD COPENHAGEN produkter, der vises på dette website, kan ændres uden varsel.

3. Ansvarsfraskrivelse

Indholdet på dette website kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. OLE LYNGGAARD COPENHAGEN er ikke forpligtet eller ansvarlig for unøjagtigheder, fejl, tab eller skade som følge af eller i forbindelse med brugernes tillid til oplysninger, som er indhentet fra eller via dette website. Du er ansvarlig for at vurdere de oplysninger og andet indhold, som er tilgængelige via dette website. Dette website og de oplysninger og det indhold, som findes på dette website, kan til enhver tid ændres uden forudgående eller efterfølgende varsel.

4. Ingen garantier

Dette website og indholdet på websitet leveres som det er og foreligger. OLE LYNGGAARD COPENHAGEN fraskriver sig alle former for garantier, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, garantier for adkomst, eller at indholdet er fri for ondsindet software (såsom virus, orme eller trojanske heste) eller underforståede garantier for websitets eller dets indholds salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål og fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier. OLE LYNGGAARD COPENHAGEN garanterer ikke, at oplysningerne på dette website er nøjagtige, komplette eller aktuelle, at websitet er fri for fejl, eller at alle fejl vil blive udbedret. Du accepterer ved at benytte dette website, at du besøger websitet på eget ansvar, at du ifalder alt ansvar for tab af brug, datatab og omkostninger i forbindelse med nødvendig service eller reparation af udstyr og/eller software, som du benytter i forbindelse med dette website, og at OLE LYNGGAARD COPENHAGEN under ingen omstændigheder ifalder ansvar for nogen former for skade, som måtte opstå som følge af, på grund af eller i forbindelse med din brug af dette website. Hvor gældende lov ikke tillader udelukkelse af underforståede garantier, kan det ske, at nogle af eller alle de ovenstående garantifraskrivelser ikke gælder for dig. 

5. Ansvarsbegrænsning og skadesløsholdelse

OLE LYNGGAARD COPENHAGEN ifalder under ingen omstændigheder ansvar for faktiske, direkte, indirekte, specielle, pønale, tilfældige, dokumenterede skader, følgeskader eller enhver anden form for skade, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brug eller manglende evne til brug eller beskaffenheden af oplysningerne, produkterne og indholdet på dette website. Eftersom nogle jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse af eller ansvarsbegrænsning for følgeskader eller tilfældige skader, kan det ske, at nogle af eller alle ovenstående begrænsninger ikke gælder for dig.

6. Persondata

OLE LYNGGAARD COPENHAGENs håndtering af persondata er underlagt Persondataloven. Du kan kontakte OLE LYNGGAARD COPENHAGEN, hvis du ønsker oplysninger om, hvilke data der bliver håndteret, eller hvis du ønsker nogle data slettet eller rettet. Du kan læse vores Persondatapolitik på [link].

7. Diverse

7.1 Brugernavn og adgangskode Du er ansvarlig for at hemmeligholde dit brugernavn og din adgangskode, og du må ikke videregive disse til andre.

7.2 Links Dette website indeholder links til andre websites. OLE LYNGGAARD COPENHAGEN er ikke ansvarlige for indholdet eller materialet på, eller som er indhentet via, sådanne websites, eller at det er tilgængeligt. Ved at linke til et andet website eller ved at henvise til andres oplysninger, produkter eller tjenester godkender, tiltræder eller accepterer OLE LYNGGAARD COPENHAGEN ikke disse websites eller indholdet. Alle spørgsmål eller bemærkninger til andre websites skal rettes til administratoren af disse websites.

7.3 Ændring af vilkår og betingelser OLE LYNGGAARD COPENHAGEN forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse vilkår og betingelser efter eget skøn. Ved at benytte dette website efter sådanne ændringer er foretaget, accepterer du at overholde og være juridisk bundet af de ændrede vilkår og betingelser.

7.4 Ugyldighed Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for at være ulovlig eller ugyldig og dermed uden retskraft, vil det ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

7.5 Lovvalg og værneting Alle forhold og enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse vilkår og betingelser og brug af websitet er underlagt dansk lov, med undtagelse af regler om international privatret. Lovgivning og regler om national eller international forbrugerbeskyttelse forbliver upåvirket. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse vilkår og betingelser og brug af websitet, skal afgøres af de danske domstole.

Seneste opdateret: maj 2013

We use cookies

Cookies are necessary to get the website to work, but they also provide info on how you use our site, so we can improve it for you and for others.