E-HANDELSBETINGELSER

- FOR FORBRUGERE PÅ WEBSHOPPEN PÅ WWW.WEBSHOP.OLELYNGGAARD.COM ("WEBSHOPPEN")

 

Gældende fra 15. november 2014

 

 

 

INDLEDNING

Disse e-handelsbetingelser gælder for køb foretaget af forbrugere på Webshoppen, som ejes og drives af Ole Lynggaard Retail Denmark ApS, CVR-nr. 31475708, Hellerupvej 15B (herefter benævnt “OLE LYNGGARD COPENHAGEN”, ”vi” eller ”os”).

Vi anbefaler, at du læser e-handelsbetingelserne grundigt igennem, inden du handler på Webshoppen.

Du skal særligt være opmærksom på de tekster, som er fremhævet med kursiveret skrift.

 

 


BESTILLING AF VARER

Du kan bestille online 24 timer i døgnet. Vi håndterer bestillinger i tidsrummet 8.00 - 16.00 (GMT +1). Bestillinger foretaget uden for dette tidsrum bliver håndteret den næstfølgende hverdag.

Når du afgiver en ordre, sender vi en straks kvittering til dig via email. Bemærk, at denne kvittering ikke er en ordrebekræftelse, og at vi ikke er bundet af ordren på det tidspunkt. Endelig aftale mellem dig og OLE LYNGGAARD COPENHAGEN er først indgået, når vi pr. email har bekræftet at være bundet af ordren.

Du er ansvarlig for, at de kundeoplysninger, du indtaster som led i et køb, er korrekte, idet vi ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

 

 

 

PRISER OG BETALING

Den gældende pris er den, som på tidspunktet for bestillingen er angivet i den samlede oversigt over ordren, inden du accepterer.

Alle opgivne priser er inklusive moms (25 %) og leveringsomkostninger. Alle priser vises i din lokale valuta.

Vi accepterer de kreditkort, der vises nederst i Webshoppen.

Ved betaling med kreditkort sker betaling samtidigt med fremsendelse af din faktura.

Vi behandler dine kreditkortoplysninger fortroligt, og vi opbevarer ikke dine kreditkortoplysninger. Dine kreditkortoplysninger indtastes direkte i en betalingstjeneste, og vi har derfor ikke kendskab til dine kreditkortoplysninger. Ovenstående er af hensyn til din sikkerhed. Webshoppen opbevarer alene de data, der er nødvendige for at kunne trække det aftalte købsbeløb fra din konto, når varen forsendes til dig.

Alle betalinger med kreditkort valideres. OLE LYNGGAARD COPENHAGEN forbeholder sig retten til at tilbageholde en ordre, hvis der er mistanke og bedrageri, hvidvask eller lignende.

 Købesummen kan udelukkende refunderes til det kreditkort, som blev brugt ved det oprindelige køb.

 


LEVERING

Såfremt dit køb medfører levering til et andet EU land end Danmark, gælder reglerne om varernes fri bevægelighed, hvilket betyder, at du skal betale moms men ikke eventuelle toldafgifter.

Alle produkter leveres med FEDEX eller DHL. Det faktiske leveringstidspunkt afhænger af den valgte speditør/leveringsform. OLE LYNGGAARD COPENHAGEN forbeholder sig retten til at levere produkter via lokale datterselskaber.

Indeholder den enkelte ordre flere varer, fremsender vi først ordren, når alle varer er klar til levering.

 

 


FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde købet inden for 14 dage fra modtagelsen af varen. Fortrydelsesretten kan udøves uden at angive nogen bestemt grund ved at sende en meddelelse til os herom via almindeligt brev, fax eller email. Du kan vælge at bruge den standard fortrydelsesformular, som findes i bunden af dette dokument, hvilket dog ikke er et krav.

BEMÆRK: Du kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at afhente den ved transportøren.

Send venligst meddelelsen om fortrydelse til følgende adresse:

 


POST:
Ole Lynggaard Retail Denmark ApS
Hellerupvej 15B
2900 Hellerup
Denmark

eller

E-MAIL:
webshop@olelynggaard.com

 

Vi henstiller til, at du altid anfører dit ordrenummer i meddelelsen om fortrydelse for at undgå fejl og forsinkelser.

BEMÆRK: Fortrydelsesretten gælder ikke for varer som er blevet tilpasset dine personlige specifikationer. 

Hvis du sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal du returnere varen til os på samme adresse uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter du gav meddelelse om, at du ville fortryde købet. Vi kan kræve dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb.

Hvis varen sendes, skal den være pakket forsvarligt, og du bedes venligst vedlægge en kopi af meddelelsen om fortrydelse og/eller angive ordrenummeret på pakken.

Vi henstiller til at internationale køb returneres via FEDEX eller DHL for at sikre, at varerne forsendes sikkert og er forsikret under transporten. Du kan dog også vælge en anden sikker forsendelsesmåde. Du betaler selv for retur fragten.

BEMÆRK: Du er ansvarlig for eventuelle skader, som kan opstå under transporten. Bemærk også, at du selv skal bære omkostningerne forbundet med returnering af varen, medmindre vi har leveret varen til dig ved en fejl, eller hvis varen ved modtagelsen har været beskadiget eller defekt. Vi har ikke mulighed for på forhånd at angive prisen for returforsendelsen, da dette bl.a. afhænger af varens vægt og valg af transportør mv.

Returnerede varer bør være i god og ubeskadiget stand. Hvis returnerede varer viser tegn på skade eller brug, udover hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, hæfter du for forringelse af varens værdi. Vi anslår en eventuel værdi ud fra en konkret vurdering af den returnerede vare med udgangspunkt i følgende vejledende retningslinjer for værdiforringelse:

 

Ingen tegn på brug og varen er i original emballage: 0 %.

Mindre tegn på brug af varen og/eller original indpakning: Ca. 25 %.

Synlige tegn på brug af varen og/eller manglende/beskadiget original indpakning: Ca. 50 %.

Synlige skader på varen, som fx ridser eller ikke fjernbare pletter: Ca. 100 %.

 

Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af din meddelelse om fortrydelse. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur til inspektion, eller indtil du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

Hvis du ophæver købet i overensstemmelse med disse e-handelsbetingelser, refunderer vi købsprisen fratrukket eventuel værdiforringelse. Medmindre du har givet os instruks om andet, vil vi foretage tilbagebetalingen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som du benyttede til at foretage den oprindelige transaktion.

BEMÆRK: Dit krav på tilbagebetaling omfatter ikke eventuelle gebyrer for brug af kreditkort eller andre betalingsmidler, som vi har betalt til indløser.

Hvis du ønsker mere information vedrørende din 14-dages fortrydelsesret, kan du besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold.

 

 


REKLAMATION OG KLAGER

Vi lever af glade og tilfredse kunder. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte os, hvis du måtte opleve problemer med dine købte varer.

I tillæg til fortrydelsesretten gælder dine almindelige rettigheder i købeloven vedrørende mangelfulde varer, forsinkede varer eller varer som ikke svarer til beskrivelsen. Du har således 24 måneders reklamationsret, hvilket betyder, at såfremt det leverede produkt er mangelfuldt kan du:

 
kræve afhælpning

kræve omlevering

kræve et forholdsmæssigt afslag I købesummen eller

ophæve købsaftalen med mindre manglen er uvæsentlig

 

Ovenstående forudsætter naturligvis, at dit krav er berettiget og at manglen ikke skyldes fejlagtig behandling eller anvendelse eller anden beskadigelse af varen.

Du skal give OLE LYNGGARD COPENHAGEN meddelelse om mangelfulde varer inden rimelig tid, efter du har eller burde have opdaget manglen. Meddelelse givet inden to måneder, efter du har eller burde have opdaget manglen, er altid inden rimelig tid.

Hvis du ønsker at udøve din reklamationsret, eller hvis du i øvrigt ønsker at klage over dit køb, kan du skrive en e-mail til os på følgende adresse:

 

POST:
Ole Lynggaard Retail Denmark ApS
Hellerupvej 15B
2900 Hellerup
Denmark

E-MAIL:
webshop@olelynggaard.com

 

Ved returnering af købte produkter bedes du vedlægge en kopi af din faktura samt en beskrivelse af hvad klagen/manglen vedrører.

Du kan også altid klage til Forbrugerklagenævnet via dette link: http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder.

 

 


FARVER

OLE LYNGGARD COPENHAGEN kan ikke garantere, at farver og kvaliteter gengives 100 % korrekt i Webshoppen. Gengivelsen afhænger af computerens farveindstillinger samt den anvendte skærm. Endvidere vil naturprodukter som ædelstene variere i farve og glans. Mindre farve- og glansafvigelser betragtes derfor ikke for at være en mangel i købelovens forstand.

 

 


PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med persondataloven.

Al personhenførbar information der lagres via Webshoppen behandles fortroligt.

Ved registrering i Webshoppen har du mulighed for at fravælge at modtage information og nyheder fra OLE LYNGGARD COPENHAGEN.

Personoplysninger anvendes alene med det formål at sikre den bedst mulige service. Personoplysninger indsamles og anvendes derfor alene i forbindelse med:

 

GENNEMFØRELSE AF ORDRE I VORES WEBSHOP:

Fremsendelse af ordrebekræftelse

Fremsendelse af varer

Reklamationer

Returnering

 

GENNEMFØRELSE AF BETALING I FORBINDELSE MED ORDRE I VORES WEBSHOP:

Betalingsoplysninger i forbindelse med verificering og gennemførelse af betaling

Returnering

Oplysninger sendes krypteret og i overensstemmelse med branchestandarder 


PROFIL ELLER BRUGERKONTO:

Administration af profil eller brugerkonto

 

NYHEDSBREVE:

Fremsendelse af nyhedsbrev

 

MARKEDSFØRING, INVITATIONER TIL EVENTS MV.:

Markedsføring af vores produkter

Særlige tilbud

Invitationer, information mv. til events, førudsalg, mv.

 

Vi gør opmærksom på, at ovennævnte brug kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig, eller din virksomhed uden, at du afgiver dit samtykke først.


Dine oplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af ovennævnte formål. Oplysningerne kan blive behandlet og opbevaret længere i anonymiseret form.

 

 


COOKIES

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone el. lign.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

Cookies anvendes på Webshoppen til at forbedre din oplevelse. Herudover anvendes der cookies til statistiske formål, idet de anvendte cookies identificerer den computer du anvendes og tillader at dine personlige valg i Webshoppen genskabes. Endeligt anvender vi cookies til at gennemføre ordre i Webshoppen.

Cookies kan slettes. Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies.

Hvis du anvender en PC kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:


Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies


Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

 

 


LOVVALG

Disse e-handelsbetingelser, og enhver købsaftale vedrørende køb af varer fra os, er underlagt dansk ret, undtaget danske lovvalgsregler og CISG.

 

 


FORBEHOLD


Vi tager forbehold for tastefejl, udsolgte varer og force majeure, herunder leveringssvigt fra vores leverandører. Endvidere kan OLE LYNGGARD COPENHAGEN ikke garantere, at Webshoppen altid er 100 % opdateret. OLE LYNGGARD COPENHAGEN kan til en hver tid ensidigt ændre indholdet af Webshoppen.

OLE LYNGGAARD COPENHAGEN forsøger altid at give korrekt og fyldestgørende information i Webshoppen. På trods heraf kan der forekomme fejl. Hvis du ved en fejl er blevet opkrævet et forkert beløb, har du mulighed for at afgive en ny ordre med den korrekte prisangivelse eller annullere købet. OLE LYNGGARD COPENHAGEN forbeholder sig dog retten til altid at annullere køb inden afsendelse af din vare, såfremt vi finder, at købet er baseret på fejlbehæftet information, herunder forkert prisangivelse. I disse tilfælde får du besked pr. e-mail. Såfremt vi ikke kan kontakte dig, vil din ordre blive annulleret automatisk.

 

 


STANDARD FORTRYDELSESFORMULAR

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

 

Til Ole Lynggaard Retail Denmark ApS, CVR-nr. 31475708, Hellerupvej 15B, webshop@olelynggaard.com.

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

 

Bestilt den__/__/__ modtaget den __/__/__
Forbrugerens navn (Forbrugernes navne):
Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse):

 

Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter)
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

____________________________________________

 

Dato ______________________

(*) Det ikke relevante udstreges

 

We use cookies

Cookies are necessary to get the website to work, but they also provide info on how you use our site, so we can improve it for you and for others.